Voor Mirjam draait het om iets hebben om voor op te staan

Voor jou om zorgen dat Mirjam weer gaat meedoen

Activeren

Het leer- en werkbedrijf Vakmensen in Zwolle biedt arbeidsmatige en ontwikkelingsgerichte
dagbesteding en begeleidt mensen naar werk.

Meer over vakmensen

“Bij Vakmensen zien ze mij en mijn collega’s als medewerkers, niet als cliënten. Een verademing!”

Voor wie?

Zit je in de bijstand? Worstel je met een verslaving of psychische kwetsbaarheid? Heb je autisme,
niet-aangeboren hersenletsel of een lichte verstandelijke beperking?
Ben je statushouder en wil je je voorbereiden op een plek op de Nederlandse arbeidsmarkt?

Bij Vakmensen is iedereen welkom die:

moeite heeft om de dag door te komen;
op zoek is naar ritme, plezier, een reden om op te staan, perspectief;
in een periode van herstel zit;
graag wil werken, maar moeite heeft om een plek op de arbeidsmarkt te vinden;
zich eenzaam voelt en behoefte heeft aan sociale contacten/collega’s.

Dit doen wij om je te activeren:

We bieden allerlei soorten werk. Hierdoor kun je sociale, praktische of werknemersvaardigheden
ontwikkelen op een manier die bij jou past.
Het werk dat je doet, is zinvol en draagt bij aan de maatschappij.
Lees bijvoorbeeld het interview met onze opdrachtgever Smurfit Kappa.
We kijken samen met jou waar jouw uitdagingen liggen. Vind je het bijvoorbeeld moeilijk
om op te staan om naar je werk te gaan? Dan bellen we je. Als het nodig is, halen we je zelfs op
met onze Vakmensen-bus. Zo zorgen we samen dat jij in je ritme blijft.
Wij ondersteunen je met individuele begeleiding op maat.

Meer over het werk dat je kunt doen bij Vakmensen

Onze visie op activatie

Ieder mens heeft recht op een betekenisvol leven. En op deelname aan ‘de maatschappij’.
Wie je ook bent en wat je ook wilt en kunt. Bij Vakmensen ben je geen cliënt, maar medewerker.
Jouw daginvulling bestaat uit werk dat waardevol is voor onze opdrachtgevers.

Wij hebben oog voor jou als mens, met alle dimensies die daarbij horen: dagelijks functioneren,
meedoen, kwaliteit van leven, mentaal welbevinden, zingeving en lichaamsfuncties.
Werk is voor ons niet een doel op zich, maar een middel om je goed te voelen.
Daarom doen we niet aan werkdruk en aan overwerken. Werken, leren en ontwikkelen doe je bij ons in jouw eigen tempo.
En vanuit jouw eigen behoefte en mogelijkheden.

Basisvoorwaarden

Zolang het iemand ontbreekt aan basisvoorwaarden zoals (veilige) huisvesting, voldoende eten,
middelen, opvang en/of zorg, is er nog geen ruimte voor activatie en herstel.
Er is dan praktische hulp nodig voor het dagelijks leven, hulp bij het wegwijs raken in Zwolle of
een aanvraag voor hulp door een andere instantie. Samen met andere instanties zetten wij ons in om deze zaken
zo snel mogelijk te regelen.