We
hebben
altijd plek!

Het probleem

De groep mensen die moeite heeft om aan het werk te komen of te blijven, is een heel diverse groep. Achter elk van hen zit een verhaal; denk aan ziekte, ontslag, een arbeidshandicap, psychische problemen, een scheiding, een verslaving. Ook iemand met een eigen huis en een royaal inkomen kan door tegenslag in de schuldsanering terechtkomen. Velen ervaren onmacht om hun situatie te kantelen. Maar wat iemands verhaal ook is, werk is belangrijk. Het geeft structuur, zin aan je leven en vergroot je netwerk. Juist ook voor mensen met relatief slechte kansen op de arbeidsmarkt.

De missie van Vakmensen

Hoezo ‘afstand tot de arbeidsmarkt’? Onze missie is: werk voor iedereen. We zijn ervan overtuigd dat dat kan. We doen het namelijk al. Onze vakmensen lossen de capaciteitsvragen van organisaties op. Omgekeerd vormen de capaciteitsvragen van organisaties dé oplossing voor werkzoekenden. Samen met onze partners begeleiden we onze vakmensen naar betaald of onbetaald werk bij organisaties. En als dat nog even niet kan, bieden we hen een plek bij ons.

Maximale impact

Vakmensen is een BV. Een financieel gezond, sociaal en commercieel bedrijf. Schrik niet van het woord ‘commercieel’. Juist omdat we efficiënt en effectief werken, kunnen we meer waarde toevoegen. Winst investeren we in verdere verbetering van de samenleving. Daarbij streven we ernaar om de verhouding tussen de bijdrage van subsidiënten en de opbrengsten uit opdrachten om te draaien. En om de zorg- en huisvestingskosten te verlagen door mensen werk en perspectief te bieden.

Inclusieve arbeidsmarkt

Bij Vakmensen staat niet het systeem, maar de medewerker op nummer één. Dat betekent: geen selectie aan de poort, geen administratieve rompslomp en zelf regie over wat je wilt en kunt. Wij nemen iedereen aan. Zonder eisen, cv, sollicitatiegesprek of vragen over de achtergrond. ‘Open hiring’ heet dat. Voor ons is iedereen geschikt. Zo krijgen mensen die moeilijk werk vinden toch een kans.

Onze historie

Vakmensen B.V. bestaat sinds 2019 en is de voortzetting van de Werkelaar. De Werkelaar is in 2007 gestart als een initiatief van de gemeente Zwolle, de provincie Overijssel, WEZO (nu TIEM), RIBW Overijssel en Frion. Sinds de overname in 2019 bouwen wij Vakmensen nu verder uit tot een solide Zwols leerwerkbedrijf voor activeren, participeren, leren, werken en welzijn. Wij bieden arbeidsmatige en ontwikkelingsgerichte dagbesteding en begeleiden onze vakmensen, mensen tot wie de arbeidsmarkt een afstand heeft, naar werk. Hiermee zijn we zowel van betekenis voor onze vakmensen als voor organisaties met capaciteitsvragen.