Voor Daan draait het om meer sociale contacten

Voor u om de beste dagbesteding voor Daan

Dagbesteding bij Vakmensen in Zwolle

Mensen die ondersteuning nodig hebben bij het organiseren van sociale contacten en een
zinvolle daginvulling, kunnen bij Vakmensen terecht voor dagbesteding. Bij ons is iedereen
welkom die een algemene voorziening nodig heeft vanwege een psychische kwetsbaarheid of
in een periode van herstel. Die op zoek is naar ritme, plezier, een reden om op te staan,
perspectief.

Meer weten? Neem contact op >

“Vroeger zat ik alleen op de bank, nu drink ik koffie met collega’s”

Wat biedt Vakmensen?

Wij bieden arbeidsmatige en ontwikkelingsgerichte dagbesteding en begeleiden mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk.

Bekijk wat je bij ons allemaal kan doen >

Ben je op zoek naar recreatieve dagbesteding in Zwolle? Kijk dan bij een van onze partners van
het Zwols Consortium 18-67, zoals De Langenhof, De Huppe, Omega Groep, Bakkerij de
Verwennerij, zorgboerderij Molenzicht, de Kas van Kaat of Hof van Sion.

Onze visie op dagbesteding

Iedereen heeft recht op een betekenisvol leven. En op deelname aan ‘de maatschappij’. Wie je
ook bent en wat je ook wilt en kunt. Heb je daar ondersteuning bij nodig, dan bieden wij die.
Daarbij gaan we uit van je eigen wensen en mogelijkheden. En hebben we oog voor jou als
mens, met alle dimensies die daarbij horen: dagelijks functioneren, meedoen, kwaliteit van
leven, mentaal welbevinden, zingeving en lichaamsfuncties.

Met ons aanbod

Voorkomen we eenzaamheid
Bevorderen we herstel
Stimuleren we zelfredzaamheid, eigen regie, veerkracht en Positieve gezondheid
Bevorderen we meedoen in de maatschappij
Verminderen we een beroep op zwaardere vormen van zorg

Meer over Vakmensen | Wat doen Vakmensen? | Voor zorgprofessionals | Voor overheden