Donker Groep en Vakmensen gaan samenwerking aan

Vakmensen BV en Donker Groen, onderdeel van het landelijke groenbedrijf Donker Groep, gaan gezamenlijk een aantal projecten voor groenonderhoud uitvoeren. Hierdoor kunnen meer mensen tot wie de arbeidsmarkt een grote afstand heeft groene vaardigheden leren en doorstromen naar een betaalde baan.

Medewerkers in dagbesteding bij Vakmensen zorgen samen met groenprofessionals van Donker Groen voor het groenonderhoud op het haventerrein in Kampen. Daarnaast gaan beide bedrijven samenwerken bij de aanleg, het onderhoud en het beheer van de tuinen van een aantal locaties voor beschermd wonen. Het gaat hierbij om woonvormen van RIBW Overijssel in de centrumgemeenten Zwolle en Deventer. Vakmensen verzorgde voor deze woonvormen al een tijd het groenonderhoud. Dat is ontstaan doordat Vakmensen de voortzetting is van de Werkelaar, een initiatief van onder andere RIBW Overijssel.

Groene samenwerking

De samenwerking tussen Donker Groen en Vakmensen ziet er als volgt uit: Donker Groen is hoofdaannemer en is verantwoordelijk voor planning, aansturing, administratie en facturatie. De meer gangbare werkzaamheden besteedt Donker Groen uit aan Vakmensen, het specialistische werk wordt uitgevoerd door medewerkers van Donker Groen zelf.

Voordelen

“Deze samenwerking levert allerlei voordelen op”, zegt Rik Stuivenberg, directeur van Vakmensen. “De kwaliteit van de groenbeheersing die tot nu toe alleen door Vakmensen werd verzorgd, verbetert. Daarnaast komt meer werk voor de mensen die bij Vakmensen medewerker in dagbesteding zijn of een traject naar werk volgen. Bovendien helpt Donker Groen mensen die bij Vakmensen in zorg zijn bij het ontwikkelen van hun groenkennis en -vaardigheden. De mensen die willen en kunnen doorstromen naar betaald werk, kunnen vervolgens aan de slag bij Donker Groen.”

Sociale duurzaamheid

De samenwerking tussen Donker Groen en Vakmensen is een klassiek voorbeeld van een win-winsituatie. Twan Ruiterkamp, adviseur bij Donker Groen: “Onze organisatie is aan het veranderen van een groenbedrijf naar een groen bedrijf. Duurzaamheid en circulair werken zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Maar minstens net zo belangrijk is voor ons sociale duurzaamheid. Al sinds jaar en dag bieden wij werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.” Ook Vakmensen is blij met de kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding. Rik Stuivenberg: “De groene sector leent zich goed voor mensen met een uitdaging om duurzaam actief te zijn. Daarom wil Vakmensen van het werken in de groene sector een speerpunt maken.”

Terug naar het overzicht