Even voorstellen: Peter Jansen
(Raad van Commissarissen)

Vakmensen heeft een Raad van Commissarissen (RvC). Graag stellen we de leden van de RvC aan je voor. We beginnen met voorzitter Peter Jansen.

Wie ben je?

‘Ik ben in 1954 geboren in Amsterdam, maar woon al mijn halve leven in Zwolle. Eerst in een boerderij in Zwolle-Zuid, en nu onze vier dochters het huis uit zijn in het centrum. Een groot deel van mijn werkzame leven heb ik in de accountancy gewerkt. In 1986 ben ik registeraccountant geworden. Dat is een accountant met een universitaire vooropleiding, die fungeert als het financieel-administratieve geweten van een organisatie. Na twee geweldige jaren in de Verenigde Staten vroeg mijn werkgever, het internationaal accountants- en belastingadviesbedrijf PwC (PriceWaterhouseCoopers), mij om in de vestiging in Zwolle aan de slag te gaan. Dat was even slikken, maar Zwolle bleek een goede plek voor mij en ons gezin, het bevalt ons hier uitstekend. Op mijn 58e ben ik afgezwaaid bij PwC, zodat ik nog voldoende energie zou hebben om iets nieuws te beginnen. Zo gezegd, zo gedaan. In 2014 richtte ik een hardloopwinkel op: de Lopers Company Zwolle. Nog steeds werk ik daar – bijna fulltime – met veel plezier. Naast mijn werk bij PwC en ook in de jaren daarna heb ik altijd bestuursfuncties gehad. Vooral omdat ik er een ander type mensen ontmoette dan in de harde, zakelijke wereld van PwC. En omdat ik het inhoudelijk interessant vond. Ik was onder andere penningmeester van de Stichting Halve Marathon Zwolle en voorzitter van de Raden van Toezicht van De Vogellanden en Sportservice Zwolle.’

Sinds wanneer ben je betrokken bij de Raad van Commissarissen van Vakmensen?

‘Rik Stuivenberg, directeur van Vakmensen, vroeg mij. Omdat ik niet erg goed ben in nee zeggen, heb ik gezegd dat ik er eerst een paar nachtjes over wilde slapen. Eerlijk gezegd had ik mij voorgenomen niet weer voorzitter van een RvC te worden, want ik weet uit ervaring hoe enorm intensief dat kan zijn. Dat ik uiteindelijk toch heb ingestemd, heeft drie redenen. De missie van Vakmensen spreekt mij aan, ik heb een Zwols hart en Rik – ik ken hem al jaren – vind ik een integer persoon. Ik heb een goed gevoel bij Vakmensen. In februari 2022 hebben we ons eerste RvC-overleg gehad.’

Hoe wil je jouw rol binnen de Raad van Commissarissen invullen?

‘Een RvC heeft drie verantwoordelijkheden. Ze is werkgever, toezichthouder/controleur en adviseur/klankbord voor de directie. Als raadsleden kunnen we bijvoorbeeld adviseren bij een grote investeringsbeslissing. Het geld dat naar Vakmensen gaat, moet worden ingezet waar het voor was bedoeld. Je moet je cijfers kunnen verantwoorden naar de stakeholders. Daarom is het belangrijk dat helder is waar Vakmensen voor staat en wat Vakmensen doet. Om goed inzicht te krijgen in het functioneren van Vakmensen, kijken wij als RvC-leden naar onder andere medewerkerstevredenheidsonderzoeken, jaarrekeningen en begrotingen. Zelf vind ik het belangrijk om me als raadslid niet te beperken tot vier of vijf vergaderingen per jaar. Ik kom graag tussendoor ook langs en laat mij goed informeren.’

Wat hoop je te bereiken als voorzitter van de RvC? ‘Met mijn kennis en deskundigheid wil ik meehelpen om Vakmensen naar een ‘next level’ te brengen., verder te professionaliseren, met oog voor de menselijke maat. Dat

Terug naar het overzicht