Simpel Switchen in de participatieketen: De trap van Erik Dannenberg

Dit filmpje van onze oud wethouder Erik Dannenberg geeft ‘simpel’ aan hoe het zou moeten en kunnen werken in onze participatieketen.

Veel mensen die vanuit een uitkering willen gaan werken durven die stap niet te zetten. Zij hebben de zekerheid van een stabiel inkomen, vaste begeleiding of een veilige weg nodig. Simpel Switchen wil de drempels om aan het werk te gaan wegnemen en het mensen makkelijker maken om een stapje terug te doen als het even niet lukt.

Vakmensen herkent volledig het dilemma wat door Erik symbolisch wordt uitgebeeld. Vakmensen werkt al zoals Erik het zich voorstelt!

Terug naar het overzicht