Vakmensen partner van WaardeRing

WaardeRing, met de klemtoon op Waarde, is een circulair ambachtsnetwerk in de regio Zwolle, met een voortdurend toenemend aantal partners. Zij onderschrijven de doelstellingen van WaardeRing en leveren een actieve bijdrage aan de (hoog)waardige inzet van mensen en materialen. WaardeRing startte in oktober 2019 met twaalf partners, ieder met hun eigen inbreng. Het aantal organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven groeit gestaag. Vakmensen is ook partner geworden van WaardeRing.

Bijdrage van Vakmensen aan WaardeRing

Samen met Weever Circulair werken wij aan een nieuw ecosysteem waarin we materialen hergebruiken (milieu) en waarin werk met de juiste begeleiding voor iedereen toegankelijk is (mens). Onze ervaringen met het verbinden van circulariteit en inclusie – vanuit een gezonde bedrijfsvoering – delen we graag met partners van WaardeRing. Samen hopen we een regio te creëren waarin duurzame bedrijfsvoering de norm is en ieder mens op basis van eigen mogelijkheden kan meedoen.

Wij bieden leerwerkplekken aan mensen die om wat voor reden dan ook moeite hebben om de dag door te komen, geen werk kunnen vinden, in de bijstand zitten of statushouder zijn. Kortom, mensen tot wie de arbeidsmarkt een grote afstand heeft. Zij hoeven bij ons niet te solliciteren. Wat hun achtergrond ook is, ze zijn altijd welkom en geschikt. Wij zetten ons in om de toegang tot onze diensten voor onze doelgroep zo laagdrempelig mogelijk te houden. Daarnaast zijn ook jongeren met een beperking welkom om bij ons werknemersvaardigheden te leren.

Meer informatie vind je op https://waarde-ring.nl/vakmensen-b-v/

Terug naar het overzicht